Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn sau: Do vậy, thay vì ngụp lặn trong cuộc sống ảo t

Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn sau: Do vậy, thay vì ngụp lặn trong cuộc sống ảo trên mạng, giới trẻ cần tập trung thời gian, tâm trí, cơ hội cho học tập và làm việc; biết dành thời gian hợp lý trong giao tiếp, giải trí lành mạnh trên mạng.

1 bình luận về “Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn sau: Do vậy, thay vì ngụp lặn trong cuộc sống ảo t”

  1. Liệt kê: hay vì ngụp lặn trong cuộc sống ảo trên mạng, giới trẻ cần tập trung thời gian, tâm trí, cơ hội cho học tập và làm việc; biết dành thời gian hợp lý trong giao tiếp, giải trí lành mạnh trên mạng.
    -> Những điều chúng ta cần làm để cuộc sống có ý nghĩa hơn. 
    Làm đoạn văn đầy đủ, hấp dẫn, dẫn chứng xác thực hơn.

    Trả lời

Viết một bình luận