những tiếng nở ra của mầm cây ấy là cụm từ loại gì

những tiếng nở ra của mầm cây ấy là cụm từ loại gì

2 bình luận về “những tiếng nở ra của mầm cây ấy là cụm từ loại gì”

 1. [Câu trả lời]
  – “những tiếng nở ra của mầm cây ấy” là Cụm Danh từ
  – Phân tích:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{Phần phụ trước}&\text{Phần trung tâm}&\text{Phần phụ sau}\\\hline \text{những  }&\text{tiếng nở ra}&\text{của mầm cây ấy}\\\hline\end{array}
  text{#Khánh}

  Trả lời
 2. những tiếng nở ra của mầm cây ấy là cụm danh từ
  trong đó : 
  + Thành phần phụ trước : những
  + Thành phần trung tâm : tiếng nở ra của mầm cây
  + Thành phần phụ sau : ấy

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới