Nghị luận về khổ thơ thứ 2 của bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương (Không chép trên mạng ạ)

Nghị luận về khổ thơ thứ 2 của bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương

(Không chép trên mạng ạ)

1 bình luận về “Nghị luận về khổ thơ thứ 2 của bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương (Không chép trên mạng ạ)”

  1. chỉ phân tích thôi nhé
    phần mở bài, khái quát, đánh giá và kết bài tuỳ ý tưởng của từng nhười nên bạn tự ghi nhé
    có chỗ nào không đọc được bạn nói mình chỉ cho nhé

    nghi-luan-ve-kho-tho-thu-2-cua-bai-tho-vieng-lang-bac-cua-vien-phuong-khong-chep-tren-mang-a

    Trả lời

Viết một bình luận