Theo em, vì sao nhân vật Phương Định cảm thấy Không gì cô đơn và khiếp sợ hơn thì bom gào thét chung quanh mà không nghe tiến

Theo em, vì sao nhân vật Phương Định cảm thấy Không gì cô đơn và khiếp sợ hơn thì bom gào thét chung quanh mà không nghe tiếng trả lời nào dưới đất

1 bình luận về “Theo em, vì sao nhân vật Phương Định cảm thấy Không gì cô đơn và khiếp sợ hơn thì bom gào thét chung quanh mà không nghe tiến”

  1. Nhân vật Phương Định cảm thấy Không gì cô đơn và khiếp sợ hơn thì bom gào thét chung quanh mà không nghe tiếng trả lời nào dưới đất vì: Đó là sự dũng cảm, kiên cường, mạnh mẽ vượt qua tất cả sự khó khăn, cô đơn đang bủa vậy. Phương Định biết mình đang gánh trên vai trọng trách quan trọng nên cô phải gạt hết tất cả sang một bên để cố gắng.

    Trả lời

Viết một bình luận