Văn khấn mùng 1 cúng gia tiên và thần linh hàng tháng

Photo of author

( VTC News ) -Mùng 1 – ngày tiên phong của tháng – được gọi là ngày sóc, có nghĩa là khởi đầu, mở màn. Còn ngày được gọi là ngày vọng, có nghĩa là nhìn về phía xa, tức về phía Mặt trăng. Đây là ngày mà Mặt trăng, Mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng, nhìn rõ nhau, thấu suốt nhau, con người cũng trở nên sáng suốt trong sáng. Với người Việt, ngày sóc, ngày vọng là ngày tưởng niệm tổ tiên, mọi mái ấm gia đình đều thắp hương, dâng lễ là hương hoa, trái cây hoặc quà bánh .Văn khấn mùng 1 hàng tháng gồm bài văn khấn Thổ công và bài cúng gia tiên .

Văn khấn mùng 1 cúng Thổ công và thần linh

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Thần Quân. Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long mạch. Con kính lạy những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần. Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần. Con kính lạy những Tôn thần quản lý trong khu vực này .Tín chủ ( chúng ) con là … ngụ tại …Hôm nay là ngày mùng 1 tháng … năm … Tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời : Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa. Long mạch Tôn thần, những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, những vị Tôn thần quản lý trong khu vực này. Cúi xin những ngài nghe thấu lời mời, xót thương tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an nhàn, việc làm hanh thông, người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm .Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lần )Văn khấn mùng 1 cúng gia tiên và thần linh - 1

Văn khấn  mùng 1 cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lần ) .Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần .

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ).

Tín chủ ( chúng ) con là … ngụ tại …Hôm nay là ngày mùng 1 tháng … năm … Tín chủ con nhờ ơn đức Trời Đất, chư vị Tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con kính mời : Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin những ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời những cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ …, cúi xin thương xót con cháu, rất linh hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật .Tín chủ con lại kính mời những vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt đẹp, làm ăn phát lộc, mái ấm gia đình hòa thuận. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì .Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lần ) .

Minh Minh

( Tổng hợp )

Viết một bình luận