Quẻ Sơn Thủy Mông – Quẻ số 4 có ý nghĩa gì – Ứng dụng thực tế

Photo of author

Quẻ Sơn Thủy Mông còn có tên tiếng trung là 山 水 蒙 được hiểu theo nghĩa sự mù mờ, mông lung.Đây là tên của quẻ số 4 trong hệ thống 64 quẻ Kinh Dịch. Cùng xemvanmenh.net giải mã ý nghĩa quẻ số 4 để giúp quý bạn biết được vận Hung – Cát mà quẻ Sơn Thủy Mông mang lại cho bản thân ra sao. Từ đó có định hướng cho tương lai tốt hơn.

Quẻ Sơn Thủy Mông là gì ?

Quẻ Sơn Thủy Mông được thiết kế xây dựng nhờ sự nghiên cứu và điều tra của những Tổ Sư trong nghành tử vi, kinh dịch. Và để có hiệu quả như ngày này, thì quẻ số 4 đã trải qua sự vun bồi, giải thuật ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường lê dài hàng ngàn năm .

Quẻ Sơn Thủy Mông vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để khám phá ý nghĩa quẻ bói số 4 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 4 Sơn Thủy Mông cũng như 64 quẻ kinh dịch.

Giải quẻ số 4 như thế nào ?

Việc giải thuật quẻ số 4 của chúng tôi được thiết kế xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại .
Muốn biết ý nghĩa của quẻ Sơn Thủy Mông, thì những chuyên viên phải thiết kế xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được tích hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra hiệu quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong tất cả chúng ta không hề thực thi được .
Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và điều tra và kiến thiết xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Sơn Thủy Mông, giúp quý bạn mày mò toàn bộ mọi điều về quẻ 4 một cách đúng chuẩn nhất .

Sau đây là phần luận giải cụ thể ý nghĩa quẻ Sơn Thủy Mông ứng với quý bạn :

SƠN THỦY MÔNG: Sự mù mờ, mông lung

山 水 蒙

Thuộc loại: Quẻ Hung

Y7Wm7prxw3c3bWERs THiJQSm7EuyrJNtmvhv5TUshQRmsYPZRbKRsIqFZa0nKeE MC aNlaZzrl6Fb3wILQrRhctGBrwAV86rTsWf2213poZE7JcuGn7WnyDLc7yKImUwqwgjpf

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Phân tích toàn quẻ Mông

Thoán từ

蒙 : 亨 。 匪 我 求 童 蒙 , 童 蒙 求 我 。 初 噬 告 , 再 三 瀆 , 瀆 則 不 告 。 利 貞 。
Mông. Hanh. Phỉ ngã cầu đồng mông. Đồng mông cầu ngã. Sơ phệ cốc. Tái tam độc. Độc tắc bất cốc. Lợi trinh .
Dịch .
Ngây thơ Mông muội có cơ hay ,
Thầy không cầu trẻ, trẻ cầu thầy .
Nhất thứ cầu ta, ta chỉ giáo ,
Tái tam sàm sỡ, chẳng phô bày .
Đại phàm dạy dỗ, vẽ bày ,
Phải cho trinh chính, mới hay, mới lời .
Quẻ Mông muốn đề cập đến khu công trình giáo hóa, để khai phóng cho con người khỏi dốt nát, mông muội ; hoặc là con người lịch sử vẻ vang khi còn man di, mông muội ; hoặc là con người lê thứ còn dốt nát, u mê ; hoặc là những trẻ thơ còn dại khờ, vừa chập chững bước vào đời. Nếu xét về thời hạn và tuổi tác, con người hoàn toàn có thể ngu muội nhất thời, nhưng nếu xét về bản tính, về đặc thù, thì con người vốn mưu trí. Dẫu hồng trần, dẫu ngoại cảnh, hoàn toàn có thể nhất thời như sa mù che mất cốt cách, mất tâm linh, con người vẫn hoàn toàn có thể nhờ giáo hóa mà trở nên sáng láng. Vì vậy Thánh nhân tôn vinh sự giáo hóa, giáo dục .

Thoán Truyện viết:

彖 曰. 蒙 , 山 下 有 險 , 險 而 止 , 蒙 。 蒙 亨 , 以 亨 行 時 中 也 。 匪 我 求 童 蒙 , 童 蒙 求 我 , 志 應 也 。 初 噬 告 , 以 剛 中 也 。 再 三 瀆 , 瀆 則 不 告 , 瀆 蒙 也 。 蒙 以 養 正 , 聖 功 也 。
Mông. Sơn hạ hữu hiểm. Hiểm nhi chỉ. Mông. Mông khô hanh. Dĩ khô cứng hành thời trung dã. Phỉ ngã cầu đồng mông. Đồng mông cầu ngã. Chí ứng dã. Sơ phệ cốc. Dĩ cương trung dã. Tái tam độc. Độc tắc bất cốc. Độc mông dã. Mông dĩ dưỡng chính. Thánh công dã .
Dịch .
Thoán rằng :
Mông là dưới núi có nguy khốn ,
Nguy hiểm dừng chân, vẻ ngỡ ngàng .

Mông đấy, rồi ra hạnh vận đấy,

Hợp thời, hợp Đạo, sẽ thênh thang .
Ta đâu cầu trẻ, để khai quang ,
Trẻ phải cầu ta, chỉ lối đàng .
Chí trẻ, chí ta cần ứng hợp ,
Tương ứng rồi ra dễ bảo ban .
Nhất thứ cầu ta, ta chỉ giáo ,
Mới là chính đáng, mới khôn ngoan .
Tái tam sàm sỡ, thôi dạy bảo ,
Sàm sỡ âu đành tính trẻ con .
Ta đây dạy dỗ mần nin thiếu nhi ,
Cốt là nuôi dưỡng, bảo toàn tinh hoa .
Khải mông, dưỡng chính dạt dẹo ,
Dưỡng nuôi chính khí, mới là Thánh công .
Giáo hóa, giáo dục, cốt là để phát huy phẩm cách con người, tinh hoa con người, để rốt ráo con người sẽ trở nên Thánh Hiền. Phát Mông có mục tiêu là Dưỡng chính .
Như vậy, đừng thấy con người còn ngu si, mà đã vội tuyệt vọng. Đó là những viên ngọc quí, đang chờ sự dũa mài để trở nên giá trị. Vì thế, tuy Mông mà vẫn Hanh. Nhưng muốn giáo hóa cho tác dụng, không phải thầy đi cầu trò, mà trò phải thành khẩn cầu thầy .
Con người có tha thiết đi tìm chân lý, con người có tha thiết muốn hoán cải mình, thì khi ấy minh sư mới dễ bề khai quang, điểm hóa. Chân lý là cái gì quý báu, cần được truyền thụ trong một bầu không khí kính cẩn, chứ không phải ngọc để ngâu vầy. Đó là đại ý Thoán Từ, Thoán Truyện .
Nếu Truân là khởi đầu tình thế đầy mù mờ và khó khăn vất vả thì tiếp sau Truân chính là Mông. Mông sơn hạ hữu tức là hiểm nhi. Tượng quẻ, đức quẻ có dưới là núi hiểm, chính trong nguy hiểm mà bên ngoài cũng không dám bước vào .
Mông cần chú ý quan tâm thời trung. Hào Cửu Nhị có đức cương dương, đắc trung nên phát mông. Hào Lục Ngũ tượng trưng cho đám mông nên nếu hết lòng mở ra 1 số ít điều khô hanh, càng hạ mình thì càng tốt. Cao ngạo chỉ thu thiệt thòi .

Các bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Sơ lược từng hào của quẻ Mông

  • Sơ Lục : Trò ngu tối, hôn ám, phải dùng kỷ luật để bắt nó vào khuôn phép, nhưng không nên lạm dụng kỷ luật. ( Không nên dùng roi vọt như thời xưa, cũng không nên buông thả như thời nay ) .

  • Cửu Nhị : Dương cương đắc trung, chỉ người con hoặc bề tôi giỏi, hoàn toàn có thể sửa đổi lỗi lầm của cha hoặc quân vương là Lục Ngũ. ( Ví dụ ông Thuấn hiền có cha là Cổ Tẩu ác. Hoặc Khổng Minh giỏi giữ vững được ngôi vua cho Hậu Chủ ngu tối ) .
  • Lục Tam : Âm nhu bất chính, chỉ trò bất chính, chớ có nhận dạy, hoặc người con gái bất chính, chớ lấy làm vợ .
  • Lục Tứ : Âm hào cư âm vị, lại ở thượng quái, chỉ vị hôn quân chung quanh lại toàn tiểu nhân, bậc hiền tài nên xa lánh. ( Ví dụ : biết Lưu Biểu tài hèn, mặc dầu có Kinh Châu mà sẽ không làm nổi sự nghiệp, nên Từ Thứ bỏ đi tìm chủ khác ) .
  • Lục Ngũ : Âm hào cư vị chí tôn, chỉ bậc quân vương ngu tối nhưng có thiện chí, chịu tin tưởng bề tôi giỏi là Cửu Nhị. ( Ví dụ : khi Khổng Minh còn sống Hậu Chủ còn nghe lời ) .
  • Thượng Cửu : Dương hào cư âm vị, ở thời Mông chỉ kẻ cương cường nhưng ngu tối. Nếu công kích nó nặng lời, thì nó nổi khùng không nghe .

Nếu khéo dẫn nó, thì hoàn toàn có thể có hiệu quả tốt. ( Ví dụ Án Anh khuyên can vua Tề khôn khéo, vua Tề không bị phạm lòng tự ái nên nghe theo ) .

Ý nghĩa của quẻ Mông

Chữ Mông là tối tăm, mông muội, ấu trí hay non nớt. Tượng trưng cho căn nhà lụp xụp, tối tăm, man dại xa xăm. Quẻ Mông hình tượng cho thiếu kinh nghiệm tay nghề, bao hàm cả sự ngu dốt, mơ hồ hay mất đi trí khôn.

Tượng quẻ Mông là “Sơn hạ xuất tuyền” là sự che đậy mông muộn, mờ mịt, không rõ ràng. Mông cũng chính là bị trộm cắp, bị cướp, đoạt,… Tượng quẻ trước mắt có núi chặn, ở sau lưng bị sông ngăn giống như một lúc vừa bị thế lực này lôi kéo, lại vừa bị thế lực đối nghịch thúc đẩy dẫn tới mù mờ, phân vân.

Sự mông lung, những xung đột dẫn tới cơ cấu tổ chức quẻ Mông phải mạo hiểm ( Khảm ) để vượt qua được những cản trở ( Cấn ). Chỉ bằng những kinh nghiệm tay nghề, tự giáo dục bản thân sẽ cải tổ quẻ điềm xấu tốt lên .

Quẻ Mông tốt cho việc gì ?

Trước mọi việc quẻ Mông còn mù mờ, chưa hiểu hết nên không tốt làm mọi việc. Trong quẻ này hào Cửu Nhi là bậc thầy, hào Lục Tam là con trẻ, hào Tứ, hào Ngũ, hào Thượng là bậc quân phụ có phần ngu tối .
Những khó khăn vất vả chưa rõ ràng, mới Open, tuy nhiên chớ nên khinh thường mà bỏ lỡ cũng không nên do đó là tâm lý rối loạn mà phải đối phó ngay trong tâm thế bình tĩnh. Nếu bình tĩnh sẽ xử lý được những chống đối dù mới chớm nở .

Viết một bình luận