Quẻ Thủy Thiên Nhu – Quẻ số 5 có ý nghĩa gì – Ứng dụng thực tế

Photo of author

Quẻ Thủy Thiên Nhu được dịch theo tiếng trung là 水 天 需 mang ý nghĩa “Nhu thuận”. Đây  là tên của quẻ số 5 trong hệ thống 64 quẻ Kinh Dịch. Cùng các chuyên gia của xemvanmenh.net khám phá ý nghĩa quẻ số 5 để quý bạn biết được vận Hung – Cát mà quẻ Thủy Thiên Nhu mang lại.

Quẻ Thủy Thiên Nhu là gì ?

Quẻ Thủy Thiên Nhu được thiết kế xây dựng nhờ sự điều tra và nghiên cứu của những Tổ Sư trong nghành tử vi, kinh dịch. Và để có tác dụng như ngày này, thì quẻ số 5 đã trải qua sự vun bồi, giải thuật ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường lê dài hàng ngàn năm .

Quẻ này vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để khám phá ý nghĩa quẻ bói số 5 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 5 Thủy Thiên Nhu cũng như 64 quẻ kinh dịch.

Giải quẻ số 5 như thế nào ?

Việc giải thuật quẻ số 5 của chúng tôi được thiết kế xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại .
Muốn biết ý nghĩa của quẻ Thủy Thiên Nhu, thì những chuyên viên phải thiết kế xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được phối hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra hiệu quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong tất cả chúng ta không hề thực thi được .
Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và điều tra và thiết kế xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Thủy Thiên Nhu, giúp quý bạn mày mò toàn bộ mọi điều về quẻ 5 một cách đúng mực nhất .

Sau đây là phần luận giải chi tiết cụ thể ý nghĩa quẻ Thủy Thiên Nhu ứng với quý bạn :

THỦY THIÊN NHU. Nhu thuận

水 天 需

Thuộc loại: Quẻ Cát

oVdl1RiqFz7fhY7JDyVvQJo05VbHyv6oOHB kySGsEjaw6cBuxS1af1CNXgFfmhVp3dPPaa Fp3ps0Ww346mQV1 qzJetmuYi3JajcvJsLomrnf5J6HZaggSMRESu9DDTD2MqvDj

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Phân tích toàn quẻ Nhu

Thoán Từ

需 : 有 孚 , 光 亨 , 貞 吉 。 利 涉 大 川 。
Nhu. Hữu phu. Quang hanh. Trinh cát. Lợi thiệp đại xuyên .
Dịch .
Nhu là khoan dãn, đợi thời cơ ,
Vững tin, vận sẽ sáng sủa ra .
Trinh chính rồi ra như mong muốn tới .
Tuy phải vượt sông, vẫn lợi mà .

Thoán Truyện viết:

需, 須 也 ﹔ 險 在 前 也 。 剛 健 而 不 陷 , 其 義 不 困 窮 矣 。 需, 有 孚 , 光 亨 , 貞 吉 。 位 乎 天 位 , 以 正 中 也 。 利 涉 大 川 , 往 有 功 也 。
Nhu. Tu dã. Hiểm tại tiền dã. Cương kiện nhi bất hãm. Kỳ nghĩa bất khốn cùng hỹ. Nhu. Hữu phu quang hanh trinh cát. Vị hồ thiên vị. Dĩ chính trung dã. Lợi thiệp đại xuyên. Vãng hữu công dã .
Dịch .

Nhu là khoan dãn, đợi thời cơ.

Trước mặt nguy hiểm, phải biết chờ .
Cương kiện, nhưng không mua chuốc hiểm ,
Nên không cùng khốn, với sa cơ .
Nhu vững niềm tin, sáng sủa ra ,
Chính trinh, suôn sẻ sẽ chờ ta ,
Vị ở ngôi Trời, trung chính đủ ,
Dẫu phải vượt sông, vẫn lợi mà !
Vượt sông, cũng vẫn hay ho ,
Việc làm sau, trước đều là thành công xuất sắc .
Thoán Từ và Thoán Truyện bàn về quẻ Nhu một cách tổng quát : Trong trường hợp gặp nguy hại, nếu mình là người tài đức, minh chính, tự tín, tự cường, lại khôn ngoan biết lựa thời, lựa thế, không mua chuốc cho mình những nguy khốn vô ích, thì đến khi hành sự chắc sẽ được hay .
Nhu lấy Hào Cửu ngũ làm chủ chốt. Cửu ngũ Dương cương, lại cư trung, đắc thiên vị, cho nên vì thế nơi Thoán Từ, ta thấy nói đến sự thành khẩn, phu tín, trinh chính v v … Thoán Từ với câu : Lợi thiệp đại xuyên, làm ta liên tưởng đến Võ Vương đang sẵn sàng chuẩn bị mạo hiểm vượt sông Hoàng Hà ( năm II trước Công nguyên ), để đánh Trụ Vương .
Tiếp sau quẻ Mông là quẻ Nhu. Nhu có Khảm trên, Càn dưới, giống như may đang ún đến tận chân trời, trong nay mai sẽ mang đến cơn mưa lớn. Theo Soán truyện Nhu là chờ đón. Trước mắt nhiều nguy hiểm, nhưng chính tính Càn cương kiện làm cho gian truân ( Khảm ) bị suy sụp đi. Xử thế theo quẻ Nhu thì người đó sẽ không hề bị khốn cùng .

Các bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Sơ lược từng hào của quẻ Nhu

  • Sơ Cửu : Người quân tử còn cách xa ngoại khảm hãy nên chịu khó làm việc làm thường ngày, tu dưỡng tự lực, chớ vội hành vi. ( Ví dụ Lê Lợi ẩn náu ở Lam Sơn, chờ ngày khởi nghĩa ) .
  • Cửu Nhị : Đã tiến đến gần ngoại khảm, nhưng chưa gặp hiểm nhờ đắc trung và âm vị làm mềm bớt tính dương cương, nên chỉ tổn hại chút đỉnh. ( Ví dụ Lê Lợi khi thất trận, rút lui về Chí Linh để bảo tồn tiềm năng ) .
  • Cửu Tam : Đã sát hiểm, sẽ nguy. Nhưng ứng với Thượng Lục, nếu biết bổ xung dương cương bằng âm nhu thì sẽ không việc gì. ( Ví dụ : Napoléon sau khi rút quân khỏi Nga, nếu biết nhượng bộ giảng hòa thì sẽ không đến nỗi mất ngôi vua ) .
  • Lục Tứ : Đã sụp vào hiểm, nhưng đặc thù thuần nhu vì là âm hào cư âm vị, thuận theo vận trời, nên không đến nỗi bị họa. ( Ví dụ Hậu Chủ Lưu Thiện, sau khi mất Thục, chịu nhu nhược đầu hàng Tấn Vương, nên được hưởng tuổi thọ đi dạo ) .
  • Cửu Ngũ : Ở ngôi chí tôn, muôn dân trông nhờ ở mình để được no ấm thái bình. Nhưng ở thời nhu chớ mê say yến lạc thì mới giữ được niềm hạnh phúc lâu bền. ( Ví dụ Lê Thánh Tông thì giữ được nước vững chắc, đến Lê Uy Mục ham chơi, làm mất nước ) .
  • Thượng Lục : Ở thời Nhu, tuy âm Nhu nhưng ứng với Cửu Tam có Sơ Cửu và Cửu Nhị trợ giúp, nên thoát được hiểm. ( Ví dụ Câu Tiễn tưởng đã mất nước nhờ Phạm Lãi, Văn Chủng biết khéo nuôi dân luyện binh, nên lại Phục hồi được nước Việt ) .

Ý nghĩa của quẻ Nhu

Nội quái Càn hình tượng cho sức mạnh, sự can đảm và mạnh mẽ, ngoại quái Khảm hình tượng cho sự nguy khốn. Quẻ Nhu hàm ý rằng tránh được sự nguy khốn, cực đoan, ham hố để tiến về phía trước, mà thứ nhất cần kiên trì chờ đón. Hình tượng quẻ “ Minh châu xuất thổ ” như hạt minh châu bắt đời rời khỏi mặt đất, chính là mọi việc mở màn sinh sôi, tăng trưởng .

Theo Đại Tượng truyện quẻ Nhu hiểu là nuôi dưỡng yến lạc. Theo Soán truyện Nhu là sự chờ đợi. Hai ý nghĩa này không trái ngược mà bổ túc cho nhau. Đó là trước hiểm họa thì không nên vội vàng mà chờ đợi thời cơ thuận tiện, bồi dưỡng thân thể cũng như tinh thần sẽ thắng nó.

Trong quẻ Truân, quẻ Mông cũng có Khảm. Khảm ở quẻ Mông là nước xông lên phá vỡ ngăn ngừa của núi. Khảm ở quẻ Truân có nghĩa là nguy khốn ở đằng trước. Còn Khảm trong quẻ Nhu thuận tiện hơn. Kết hợp với Càn ( hàng loạt hào Dương ) có nghĩa là nguy khốn dù đang chờ đón nhưng người bói quẻ Nhu đủ sức thắng nó. Miễn sao người đó xử sự theo đúng Càn đạo vừa sáng suốt lại vừa cương cường .

Quẻ Nhu tốt cho việc gì ?

Nằm trong tính cương cường và sáng suốt của nội quái Càn, quẻ Nhu rất tốt trong tăng trưởng công danh sự nghiệp sự nghiệp và tình duyên – nhà đạo.

Trong sự nghiệp người có chức tước, vị thế phải nắm vững tình thế, trước thời cơ lan rộng ra được thì nên lan rộng ra, còn khi nào nên thu hẹp thì thu hẹp tự do cá thể. Từ đó đón thành công xuất sắc sự nghiệp không khó .
Tình duyên nhà đạo phải dùng chính mưu sinh kế cho mái ấm gia đình để xóa bỏ những sự rối bời, bất hòa. Quẻ này rất nhiều thuận tăng trưởng tình duyên đôi lứa đến hiệu quả tốt đẹp. Hôn nhân nhà đạo hòa hợp, niềm hạnh phúc .

Viết một bình luận