QUẺ SỐ 55 – XĂM TẢ QUÂN

Photo of author


hotline tư vấn dịch vụ ( qua Zalo ) : 0817.505.493.
E-Mail : leduymerch204@gmail.com
Nhóm điều tra và nghiên cứu huyền học sâu xa .

Bạn đang đọc: QUẺ SỐ 55 – XĂM TẢ QUÂN

QUẺ SỐ 55 – XĂM TẢ QUÂN

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 55 – Xăm Tả Quân

Xâm Số 055
NGŨ THẬP NGŨ
Tạc tiêu nhứt mộng đắc thiên tài,
Thùy liệu kim triêu bát kiến ai,
Thế thượng hoạnh tài dung dị đắc,
Cao môn bất khẩu thục chi tai.
NGHĨA
Chiêm bao đêm nọ thấy vàng ròng,
Tỉnh lại rồi ra cả thảy không.
Cửa hoạnh trên đời dễ đặng,
Nhưng mà không phước cũng không xong.
GIẢI
Mộng trung đắc bửu,
Chơn tài hoạt lục,
Tỉnh lại thị vô.
Dĩ chí thị phù.
NGHĨA
Chiêm bao đặng báu, mà khi tỉnh giấc thì là không có việc nào, cũng bởi cái chơn tài cái thiết thực của mình thời mới chắc, bằng không thì đều là đồ chơi.
LỜI BÀN
Bổn mạng: Bổn mạng không đặng tốt, khi mệt khi khỏe không được bình an, còn sự làm thì được đó mất đó, ít khi nào cho lâu bền, phải tu nhơn tích đức mới được tốt.
Gia đạo: Gia đạo mọi việc còn đang chuyển động chưa được an, trên dưới không được vui vầy, phải ở cho tin thiệt và hòa nhã gia đạo mới hòa cho.
Mưu sự: Mưu sự việc hãy còn mênh mông, không có sự chi giải quyết, nếu mưu được thì cũng được đó, mất đó, phải có chơn tài, có thiệt lực đừng có lòng kiêu hãnh mới được.
Cưới gả: Cưới gả lúc đầu xứng đôi đẹp lứa, việc cũng vui vầy, về sau e hết vui đến buồn, thế kông song toàn được.
Chiếm bịnh: Bịnh thể nguy lắm, tuy chạy hết phương và van vái lung lắm, song cuộc đời dường như giấc chiêm bao, có lo cho đủ cũng vô ích.
Cầu tài: Cầu tài, có nhiều về sau cũng không còn gì cả, phải ở lòng ngay dạ thẳng, đừng tham của phi nghĩa và của hoạnh tài, may mới được bền lâu.
Cầu quan: Cầu quan vận mạng chưa có, nếu cậy thế hay dùng của mà cầu, tuy được đó rồi lại mất đó, không hưởng được bền giai, sự cầu quan phải có nhơn tài, có thiệt lực mới đặng.
Xuất hành: Xuất hành cũng bình yên, làm sự chi cũng có tài lợi, không nhọc sức mình, song rồi đi về không được gì cả.
Kiện cáo: Kiện cáo có phương này chước nọ thế tất cũng hơn được, song hơn là hơn sự lý chứ không ích gì, mà tốn của hao tiền là sự thiệt hại, có cừu oán sự gì, trước lo sự hòa giải tốt hơn.
Mất đồ: Của tiền khác thể chiêm bao, có đó rồi lại không có, của này có mất là cũng tại số mình không kiếm làm chi vô ích.

Trên đây là toàn bộ diễn giải để bạn đọc tham khảo. Để được tư vấn đầy đủ vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.

Thảo luận cùng chúng tôi :

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM XTử Vi Cổ Học nhận luận giải nâng cao lá số tử vi ( có tính phí ), vui mừng liên hệ email leduymerch204@gmail.com, SĐT / Zalo : 0817.505.493 hoặc Facebook

Viết một bình luận