QUẺ SỐ 6 – QUẺ XÂM BẮC ĐẾhotline tư vấn dịch vụ ( qua Zalo ) : 0817.505.493.
E-Mail : leduymerch204@gmail.com
Nhóm điều tra và nghiên cứu huyền học nâng cao .

QUẺ SỐ 6 – QUẺ XÂM BẮC ĐẾ

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 6 – Quẻ Xâm Bắc Đế

SỐ 6 HẠ HẠ
Vương Chiêu Quân hòa Phiên
Tích: Đời Hán Vương Chiêu Quân là người đẹp nổi tiếng, được thuyển vào cung. vì nhà nghèo, không có tiền lo lót cho quan họa chân dung, là Mao Diên Thọ nên bị thất sũng. sau phải gả sang Hung Nô để cầu hòa, Nhà vua thấy mặt thì đã trễ ….. Hung Nô bãi can qua suốt mười mấy năm.
Thi
獨歩兩重山
孤鸞轉又翻
長江無信鯉
佳人去不還
* Âm:
Độc bộ lưỡng trùng san
Cô loan chuyển hựu phan
Trường giang vô tín lý
Giai nhân khứ bất hoàn
* Dịch:
Một mình vượt bước mấy sơn khê
Chim loan đơn lẻ mãi đi về
Sông dài cá lý bặt tăm bóng
Người đẹp đi rồi chẳng lại quê
Gia Đạo
只望今年百事昌
誰知自小惹禍殃
如今喜得人才好
重把家神炷愿香
* Âm:
Chỉ vọng kim niên bá sự xương
Thùy tri tự tiểu nhạ họa ương
Như kim hỷ đắc nhân tài hảo
Trùng bả gia thần chú nguyện hương
* Dịch:
Chỉ mong trăm việc tốt năm nay
Tự gây chút họa có ai hay
Nhưng nay mừng được người tài giúp
Thần nhà ta phải thắp nhang ngay
Bàn: Tháng hè có khó khăn, tranh cãi, hao tài. cầu thần phò hộ được tốt lành.
Tuổi Mạng
鴛鴦阻隔兩分飛
謀望求財未過時
守舊却宜休改革
如今進退兩遲疑
* Âm:
Uyên ương trở cách lưỡng phân phi
Mưu vọng cầu tài vị ngộ thì
Thủ cựu khước nghi hưu cải cách
Như kim tấn thối lưỡng trì nghi
* Dịch:
Đôi ngã uyên ương chia cánh bay
Đường tới tính toan chẳng gặp ngày
Chỉ nên theo cũ không thay đổi
Tới lui nghi ngại lúc hôm nay
Bàn: Tuổi vận như chim lạc bầy, Phòng tháng 2, 5, 8 có bệnh nhẹ, cầu hộ bình an.
Buôn Bán
生意阻滯防有恒
夏春利少勤經營
秋冬兩季相交接
千年古樹枝又生
* Âm:
Sanh ý trở trệ phòng hữu hoằng
Hạ xuân lợi thiểu cần kinh doanh
Thu đông lưỡng quí tương giao tiếp
Thiên niên cổ thụ chi hựu sanh
* Dịch:
Buôn bán trở ngăn chẳng tốt lành
Hạ xuân lời ít gắng king doanh
Cuối thu qua tiết đầu đông tới
Ngàn tuổi cây khô lại mọc cành
Bàn: Buôn bán như chim cốc, mò cá mà bị mang vòng cổ, đầu xuân ít tài lợi, qua thu đông mới tốt.
Mưu Vọng
名利從來不易求
茫茫世事水中鴎
天公不任人貧姤
白頭致使空浮雲
* Âm:
Danh lợi tùng lai bất dị cầu
Mang mang thế sự thủy trung âu
Thiên công bất nhậm thân bần cấu
Bạch đầu chí sử không phù vân
* Dịch:
Xưa nay danh lợi khó cầu trông
Đời như chim biển nước mênh mông
Người hiền nghèo khổ trời nào phụ
Chẳng khiến bạc đầu tay trắng không
Bàn: Mưu tính có trở ngại, công việc không nên né tránh, Phải phán đoán tinh tường, mới thành công.
Lục Súc
六畜遭雨又遇風
艱辛ㄧ片總成空
求嚇神明來保佑
秋冬畜利可亨亨通
* Âm:
Lục súc tao vũ hựu ngộ phong
Gian tân nhất phiến tổng thành không
Cầu hách thần minh lực bảo hựu
Thu đông súc lợi khả hanh thông
* Dịch:
Chăn nuôi gia súc gặp mưa dông
Phen này gian khổ cũng tay không
Van vái thần linh ra bảo hộ
Thành công có lợi lúc thu đông
Bàn: Chăn nuôi có tổn thất, qua thu đông mới có lợi.
Người Đi
去時多少弟和兄
岂料中途失了群
阻滯末來終久别
何須每日倚柴門
* Âm:
Khứ thời đa thiểu đệ hòa huynh
Khỉ liệu trung đồ thất liễu quần
Trở trệ vị lai chung cữu biệt
Hà tu mổi nhật ỷ tài môn
* Dịch:
Anh em đông đúc lúc ra đi
Nữa đường tan lạc có hay gì
Trở xa không gặp sau ly biệt
Mỗi ngày tựa cửa ngóng chờ chi
Bàn: Người đi gặp khó, tin tức gián đoạn, tài vận không thông, lâu mới có tin.
Hôn Nhân
不將年命合相同
勉强求成岂利通
縱然有份成ㄧ處
終須離别隔西東
* Âm:
Bất tương niên mạng hợp tương đồng
Miễn cưỡng cầu thành khỉ lợi thông
Tung nhiên hữu phận thành nhất xứ
Chung tu ly biệt cách tây đông
* Dịch:
Tuổi mạng không đem để sánh bì
Thuận lành chẳng có cưỡng cầu chi
Dẫu cho duyên phận mà thành được
Đông tây đôi ngã phải chia ly
Bàn: Hôn nhân không thành, Tuổi mạng bất đồng. nếu cố ghép duyên, sau cách biệt tây đông.
Kiện Tụng
休聽人唆入縣衙
兩邊弄爾結冤家
不如撒手和平好
免得街頭叫老爺
* Âm:
Hưu thính nhân toa nhập huyện nha
Lưỡng biên lộng nhĩ kết oan gia
Bất như triệt thủ hòa bình hảo
Miễn đắc giai đầu khiếu lão gia
* Dịch:
Đừng nghe người xúi tới quan trường
Đôi bên tranh cãi kết oan ương
Chẳng bằng đơn rút nên hòa thuận
Khỏi phải gọi ông ở góc đường
Bàn: Tự có chủ kiến, không nghe người xúi, dĩ hòa vi quí, mới bình an.
Thất Vật
失去凡財問聖真
如今莫把衆人尋
失遭剩掠分亳定
衣食求來不害身
* Âm:
Thất khứ phàm tài vấn thánh chân
Như kim mạc bả chúng nhân tầm
Thất tao thừa lược phân hào định
Y thực cầu lai bất hại thân
* Dịch:
Đồ mất tìm thần để hỏi xin
Ngờ vực khắp nơi lại mất tình
Ít nhiều đồ mất do trời định
Ăn mặc cầu nên chẳng hại mình
Bàn: Đồ vật mất khó tim được, Không nghi ngờ mọi người, hao tài được bình an.
Đoán Bệnh
妻占夫兮夫占妻
終期必定守孤凄
父兄伯叔占男女
患難雖沉尙可為
* Âm:
Thê chiếm phu hề phu chiếm thê
Chung kỳ tất định thủ cô thê
Phụ huynh bá thúc chiêm nam nữ
Hoạn nạn tuy trầm thượng khả vi
* Dịch:
Chồng đoán vợ như vợ đoán chồng
Sau cùng chung cảnh chịu phòng không
Cha anh chú bác cầu con cái
Bệnh nhiều nhưng hãy cứ an lòng
Bàn: Người già nguy hiểm. phải chịu cô quả, tuổi trẻ được mau an lành

Trên đây là toàn bộ diễn giải để bạn đọc tham khảo. Để được tư vấn đầy đủ vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.

Thảo luận cùng chúng tôi :

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM XTử Vi Cổ Học nhận luận giải sâu xa lá số tử vi ( có tính phí ), vui mừng liên hệ email leduymerch204@gmail.com, SĐT / Zalo : 0817.505.493 hoặc Facebook

Viết một bình luận