1. didnt/ do/ his/ homework/ he/ yesterday. 2. do/ prefer/ or/ books/ you/ films/ which/ ?/ . 3. English/ father/ a/ teacher

1. didnt/ do/ his/ homework/ he/ yesterday.

2. do/ prefer/ or/ books/ you/ films/ which/ ?/
.
3. English/ father/ a/ teacher/ good/ my/ is.

2 bình luận về “1. didnt/ do/ his/ homework/ he/ yesterday. 2. do/ prefer/ or/ books/ you/ films/ which/ ?/ . 3. English/ father/ a/ teacher”

 1. Giải đáp:
  1, He didn’t do his homework yesterday.
  – Quá khứ đơn – Động từ thường $(-)$ S + didn’t + V
  – DHNB : yesterday
  2, Which do you prefer, books or fims?
  – Cấu trúc lựa chọn : Which + do / does + S + prefer, N or N?
  – Which dùng để hỏi cái nào -> Chỉ sự lựa chọn
  3, My father is a good English teacher.
  – Hiện tại đơn – Động từ tobe $(+)$ S + is / am / are 
  – My father là chủ ngữ số ít -> Chia is

  Trả lời
 2. he didn’t do his homework yesterday
  cấu trúc :(-)  S didn’t+ V
  Which do you prefer, books or films?
  cấu trúc  : Which + do,does + S + prefer, N 
   My father is a good English teacher.
  cấu trúc :(+) S + is / am / are 
  #colgate
  $\huge xin$ $\huge hay$ $\huge nhất$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới