Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T

Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T
60đ lận đó trl có tâm xíu nha
I.Sports
1. What is your favourite sport?
2. Name three famous sport stars that you know.
3. How often do you do physical exercise?
4. Do you think playing sports is important? Why/Why not?
II.Future house
1. Where will your house be in the future?
2. What might it look like?
3. How many rooms will your house have? What are they?
4. What appliances will it have? What might they help you?
(Trả lời ngắn gọn nhất có thể + Dịch câu hỏi,câu trả lời + giải thích rõ,chỉ trả lời nằm trong từ vựng đã học+ ko chép mạng, qua loa= bc )
Cảm ơn trước ạ^^ <3

2 bình luận về “Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T Help me!! T^T”

 1. đậm là đáp án nhé
  1What is your favourite sport? môn thể thao yêu thích của bạn là gì 
  my favorite sport is + ………. ( môn thể thao mà bạn thích VD soccer : đá bóng ;badminton: cầu lông ;….)môn thể thao yêu thích của tôi là …… 
  my favourite sport is badminton
  Name three famous sport stars that you know. ( kể tên ba ngôi sao nổi tiếng mà bạn biếtt )
  the three famous sport stars I know are Lionel Messi ; Ronaldo ; Que Ngoc Hai ( ba ngôi sao thể thao mà tôi biết là lionel messi ronaldo que ngoc hai 
  3
  How often do you do physical exercise? bạn có thường xuyên tập thể dục ko 
  Yes, I exercise regularly đúng vậy tôi tâp thể dục thường xuyên
  4.
  Do you think playing sports is important? Why/Why not?
  Bạn có nghĩ chơi thể thao là quan trọng không? Tại sao 
  I think playing sports is very important  because it is good for health
  tôi nghĩ  chơi thể thao rất quan trọng vì nó tốt cho sức khỏe 
  .phần 2
  1
  Where will your house be in the future?
  nhà của bạn sẽ ở đâu trong tương lai
  it will be on the mountain 
  nó sẽ ở trên núi 
  2
  What might it look like?
  nó có thể trông như thế nào
  It might look a high-tech house
  nó có lẽ là một ngôi nhà công nghệ cao 
  3
   How many rooms will your house have? What are they?
  Ngôi nhà của bạn sẽ có bao nhiêu phòng? đó là những phòng nào 
  It has 8 rooms. They are 3 bedrooms, 2 bathroom,  2 kitchen and 1 living room.
   Nó có 8 phòng. Đó là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 nhà bếp và 1 phòng khách.
  4
  What appliances will it have? What might they help you?
  Nó sẽ có những thiết bị gì? có thể giúp gì cho bạn?
  I will have a smart TV ;a smart cooker and some robot The robots will help me cleaning the floor, water the flowers and wash clothes,take care of children.the smart cooker will can cook meals 
  Tôi sẽ có một chiếc TV thông minh, một chiếc bếp thông minh và một số  con rô-bốt  Các robot sẽ giúp tôi lau sàn nhà, tưới hoa và giặt quần áo, chăm sóc trẻ em. nồi thông minh sẽ có thể nấu các bữa ăn
                                                        chúc bạn học tốt !

  Trả lời
 2. SPORTS :
  1. It’s football.
  2. They are football, basketball and badminton.
  3. Four times a week.
  4. Yes, I do because it is good for my health.
  Tạm dịch :
  1. Đó là bóng đá.
  2. Đó là bóng đá, bóng rổ và cầu lông.
  3. Bốn lần một tuần.
  4. Có, tôi làm vì nó tốt cho sức khỏe của tôi.
  ———————————————
  FUTURE HOUSE.
  1. It will be in the mountain.
  2. It might look a lovely house.
  3. It has 5 rooms. They are 2 bedrooms, 1 bathroom, 1 kitchen and 1 living room.
  4. It will have a smart TV, and two robots.
  5. The robots will help me cleaning the floor, cooling meals, watering the flowers and washing  clothes,take care of children.
  Tạm dịch:
  1. Nó sẽ ở trên núi.
  2. Nó có thể là một ngôi nhà đáng yêu .
  3. Nó có 5 phòng. Đó là 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 nhà bếp và 1 phòng khách.
  4. Nó sẽ có TV thông minh và hai robot.
  5. Các robot sẽ giúp tôi lau sàn nhà, làm nguội bữa ăn, tưới hoa và giặt quần áo, chăm sóc trẻ em.
  ———————————————-
  $\text{HTT (tobe) : S + Tobe + O.}$
  $\text{HTT (V) : S + V(es/s) + O.}$
  $\text{TLT : S + Will + V.}$

  Trả lời

Viết một bình luận