Trọng âm : a, Africa b, Asia c, Europe d, America

Trọng âm :
a, Africa b, Asia c, Europe d, America

2 bình luận về “Trọng âm : a, Africa b, Asia c, Europe d, America”

 1. Answer: D. (trọng âm 2 còn lại trọng âm 1)
  a, Africa: /ˈæf.rɪ.kə/
  b, Asia: /ˈeɪ.ʒə/
  c, Europe: /ˈjʊə.rəp/
  d, America: /əˈmer.ɪ.kə/

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới