1. it’s necessary for you to do your homework 2. it’s necessary to turn the light off before you leave the room – viết 2 câ

1. it’s necessary for you to do your homework
2. it’s necessary to turn the light off before you leave the room
– viết 2 câu trên thành passive voice
giúp mình với!!

2 bình luận về “1. it’s necessary for you to do your homework 2. it’s necessary to turn the light off before you leave the room – viết 2 câ”

 1. $\text{Giả thích chung:}$
  +) It + be + adj + for st + to be VPII + by + O 
  => CT bị động với cấu trúc bình phẩm
  $\text{———————}$
  1. Answer: It’s necessary for your homework to be done by you.
  2. Answer: It’s necessary for the light to be turned off before you leave the room.
  color[gold][#ANGELRED]

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Chuyển các câu này sang câu chủ động có need :
  1, You need to do your homework.
  2, You need to turn the light off before you leave the room.
  Chuyển sang câu bị động – need :
  1, Your homework need to be done.
  2, The light need to be turned off before you leave the room.
  Giải thích:
  – It’s necessary + (for sb) + to V : Nó cần thiết cho ai khi làm gì
  -> S + need + to V : Ai đó cần làm gì
  – Bị động – need $(+)$ S + need + to be + V3 / PII ( by O ).

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới