Wheres your brother?________________from Scotland today.(he/come back)

Wheres your brother?________________from Scotland today.(he/come back)

2 bình luận về “Wheres your brother?________________from Scotland today.(he/come back)”

 1. -> He is coming back
  (***) Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động/ sự việc xảy ra ngay lúc ta nói hay xung quanh thời điểm nói, hành động/ sự việc đó vẫn còn tiếp tục xảy ra trong lúc nói
  ( + ): S + am/ is/ are + V-ing + O ( thể khẳng định thì hiện tại tiếp diễn )
  -> “Where” được dùng để hỏi về nơi chốn

  Trả lời
 2. ( chỗ where thiếu dấu nha )Where’s your brother? he is coming back from Scotland today.(he/come back)
  => cấu trúc hiện tại tiếp diễn : S + am/is/are + V_ing + O
  \color{lightblue}{\text{#Sunny Mery}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới