which of earth’s problem do you think is the most serious one?what do you do to help?

which of earth’s problem do you think is the most serious one?what do you do to help?

2 bình luận về “which of earth’s problem do you think is the most serious one?what do you do to help?”

  1. In my opinion, the most important thing on earth is prolonged heat, global warming affects humans, animals and nature. To end this situation, we must protect forest resources and plant more trees, promote the use of green energy, and reduce the greenhouse effect
    dịch bài 
    theo mình việc quan trọng nhất của trái đất là nắng nóng kéo dài , sự nóng nên trên toàn cầu gây ảnh hưởng tới con người , động vật , thiên nhiên . chấm dứt tình trạng này ta phải bảo vệ tài nguyên rừng và trông nhiều cây xanh , thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh , giảm thiểu hiệu ứng nhà kính  
    chúc bạn làm bài tốt 

    Trả lời

Viết một bình luận