Viết đoạn văn: What you like about life in the countryside.

Viết đoạn văn: What you like about life in the countryside.

1 bình luận về “Viết đoạn văn: What you like about life in the countryside.”

  1.     Life in the countryside is really nice. There are something I like about it. The first, it’s very peaceful, quiet and beautiful. Sencond, the air here is fresh. The vegetables are clean and cheap. The people are very friendly and gentle. There isn’t any transport in the countryside so the roads are safe. Next, there are a lot of trees and flowers in the countryside, it is so pretty. Finally, the countryside has a lot of scenes. I love life in the countryside.
    Dịch: Cuộc sống ở nông thôn thật là tốt đẹp. Có một số điều tôi thích về nó. Đầu tiên, nó rất yên bình, yên tĩnh và đẹp đẽ. Thứ hai, không khí ở đây trong lành. Rau sạch và rẻ. Người dân rất thân thiện và hòa nhã. Không có bất kỳ phương tiện giao thông nào ở nông thôn nên đường xá an toàn. Tiếp theo, ở quê có rất nhiều cây và hoa, thật là đẹp. Cuối cùng, nông thôn có rất nhiều cảnh. Tôi yêu cuộc sống ở nông thôn.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới