điền wordform : 1. He is old enough to live_____ (depend) 2. English is a _____ language in our school . (compel) 3. Islam is

điền wordform :
1. He is old enough to live_____ (depend)
2. English is a _____ language in our school . (compel)
3. Islam is one of the great world ____ (religious)

2 bình luận về “điền wordform : 1. He is old enough to live_____ (depend) 2. English is a _____ language in our school . (compel) 3. Islam is”

 1. 1. independently
  – dùng trạng từ bổ nghĩa cho động từ “live”
  2. compulsory
  – sau mạo từ “a”, trước danh từ “language” là tính từ bắt đầu bằng phụ âm
  3. religions
  – one of + Ns/es

  Trả lời
 2. 1. independently
  -> Sau động từ cần một trạng từ để bổ nghĩa
  ->Cấu trúc của câu:S + tobe + adj + enough + (for SB) + to V
  ———————————-
  2. compulsory
  -> Cấu trúc của câu:S+to be+adj+N
  -> Vậy sau to be thì ta cần thêm 1 tính từ để phù hợp với câu
  ———————————
  3. religions
  -> Cấu trúc của câu:  one of…… +N.ph
  -> Tạm dịch:Hồi giáo là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới