She is wll known….what she sings

She is wll known….what she sings

2 bình luận về “She is wll known….what she sings”

 1. $\text{for}$
  Well known for: nổi tiếng vì
  Bạn không dùng well (-) known in nha vì well (-) known in ý là nổi tiếng trong khu vực, đất nước,…
  Well known to là sẽ đi với những dạng từ chỉ người (vd: teachers, us, villain,…)

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết 
  Từ cần điền : For 
  – Well Known for something : Nổi tiếng vì thứ gì 
  – Trong câu ta thấy cuối câu cõ “what she singss” vậy giới từ ở giữa sẽ chỉ nguyên nhân hoặc kết quả 
  – Và giới từ for ở đây chỉ nguyên nhân cô ấy sẽ nổi tiếng nhờ những gì mà cô ấy hát
  – Cô ấy sẽ nổi tiếng vì những gì cô ấy hát 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới