× Cứu em vs mấy ac Math pro (nếu ko được 2 câu thì giúp e 1 câu cũng quá tốt ạ, hứa sẽ báo đáp ạ) Từ 10 câu hỏi trắc nghiệm g

× Cứu em vs mấy ac Math pro (nếu ko được 2 câu thì giúp e 1 câu cũng quá tốt ạ, hứa sẽ báo đáp ạ)
Từ 10 câu hỏi trắc nghiệm gồm 5 câu dễ, 4 câu trung bik, 1 câu khó, ngta chọn ngẫu nhiên 5 câu để làm đề kiểm tra. Tính xác suất đề kiểm tra:
a, Gồm 2 câu dễ, 2 câu trung bình và một câu khó
b, Có đủ ba loại câu

2 bình luận về “× Cứu em vs mấy ac Math pro (nếu ko được 2 câu thì giúp e 1 câu cũng quá tốt ạ, hứa sẽ báo đáp ạ) Từ 10 câu hỏi trắc nghiệm g”

 1. Gửi bn, easy 
  a.
  n(\Omega) = $C_{10}^{5}$ = 252
  A:” 2 dễ – 2 tb – 1 khác
  n(A)  $C_{2}^{5}$.$C_{2}^{4}$.$C_{1}^{1}$ = 60
  P(A) = n(A)/n(\Omega) = 60/252 = 5/21
  b.
  B: ” Đủ 3 loại 
  $C_{1}^{1}$.$C_{2}^{5}$.$C_{2}^{4}$+$C_{1}^{1}$.$C_{3}^{5}$+$C_{1}^{4}$.$C_{1}^{1}$.$C_{1}^{5}$.$C_{3}^{4}$ = 120
  P(B) = n(B)/n(\Omega) = 120/252 = 10/21

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới