Cho hình chóp SABCD ,có đáy ABCD là hình bình hành tâm O .Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA và SB.Chứng minh MN

Cho hình chóp SABCD ,có đáy ABCD là hình bình hành tâm O .Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA và SB.Chứng minh MNO// (SCD)

1 bình luận về “Cho hình chóp SABCD ,có đáy ABCD là hình bình hành tâm O .Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA và SB.Chứng minh MN”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới