Có 6400quyen dong vao 8 thùng.số sách trog 3 thùng dc thưởng cho học sinh khối 1 và2 mỗi học sinh 6 quyển vở.

Có 6400quyen dong vao 8 thùng.số sách trog 3 thùng dc thưởng cho học sinh khối 1 và2 mỗi học sinh 6 quyển vở.vậy trường học đó có bao nhiêu học sinh khối 1 và 2

2 bình luận về “Có 6400quyen dong vao 8 thùng.số sách trog 3 thùng dc thưởng cho học sinh khối 1 và2 mỗi học sinh 6 quyển vở.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   
  Mỗi thùng có số quyển sách là:
                     6400 : 8=800 ( quyển )
  Học sinh khối 1 và 2 có số quyển vở là:
                     800 x 3 = 2400 ( quyển )
  Trường học đó có số học sinh khối 1 và 2 là:
                     2400 : 6 = 400 ( học sinh )
                                  Đáp số : 400 học sinh
  əʊəʊææaɪaɪ,<>,.,.,/,;:”:

  Trả lời
 2.                 giải
  mỗi thùng có số quyển sách là:
             6400 ÷ 8 = 800 ( quyển sách )
  3 thùng có số quyển sách là:
          800 × 3 = 2400 ( quyển sách )
   khối 1 và khối 2 có số học sinh là:
           2400 ÷ 6 = 400 ( học sinh )
                đáp số : 400 học sinh
   chúc bạn học tốt 🙂

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới