Lan 8tuoi mẹ gấp 5lần tuổi con và 5tuổi.vậy mẹ có số tuổi là

Lan 8tuoi mẹ gấp 5lần tuổi con và 5tuổi.vậy mẹ có số tuổi là

2 bình luận về “Lan 8tuoi mẹ gấp 5lần tuổi con và 5tuổi.vậy mẹ có số tuổi là”

 1. Giải đáp: 40
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   mẹ có số tuổi là 
       8×5=40 (tuổi)
          đáp số :40 tuổi

  Trả lời
 2.                          vì lan 8 tuổi và mẹ gấp 5 lần tuổi lan ta lấy tuổi lan x 5
  ————–
                           bài giải
        tuổi mẹ lan là ;
             5 x 8 = 40 ( tuổi )
                     đ/s;…………
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới