Một bức tranh được ghép từ 8 mảnh ghép giống nhau mảnh ghép đều có dạng hình vuông cạnh dài 6 cm diện tích của bức tranh đ

Một bức tranh được ghép từ 8 mảnh ghép giống nhau mảnh ghép đều có dạng hình vuông cạnh dài 6 cm diện tích của bức tranh đó

2 bình luận về “Một bức tranh được ghép từ 8 mảnh ghép giống nhau mảnh ghép đều có dạng hình vuông cạnh dài 6 cm diện tích của bức tranh đ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích 1 mảnh ghép là:
  6 xx 6 = 36 (cm²)
  Diện tích bức tranh là:
  36 xx 8 = 288 (cm²)
  Đáp số: 288cm²

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới