1 . Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 49km , giờ thứ hai chạy được 53km , giờ thứ ba chạy được bằng 1/3 quãng đường chạy trong

1 . Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 49km , giờ thứ hai chạy được 53km , giờ thứ ba chạy được bằng 1/3 quãng đường chạy trong hai giờ đầu cộng thêm 5km . Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki – lô – mét ?
2 . Đặt tính : 3567 : 156Viết một bình luận

Câu hỏi mới