câu 1 : một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 60m chiều rộng kém chiều dài 16m tính chiều rộng chiều dài mảnh đất câu

câu 1 : một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 60m chiều rộng kém chiều dài 16m tính chiều rộng chiều dài mảnh đất
câu 2 : một mảnh đất có chu vi là 60m chiều rộng kém chiều dài 16 m tính chiều dài chiều rộng mảnh đất
câu 3 :một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 240 m chiều dài hơn chiều rộng 20m tính diện tích mảnh đất

2 bình luận về “câu 1 : một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 60m chiều rộng kém chiều dài 16m tính chiều rộng chiều dài mảnh đất câu”

 1. 1. Chiều rộng mảnh đất đó là :( 60 – 16 ) : 2 = 22 ( m )
  Chiều dài mảnh đất đất đó là:   60 – 22 = 38 ( m )
                            Đ/s : chiều rộng : 22 m / chiều dài : 38m
  Câu 2 : Nửa chu vi mảnh đất đó là 60 : 2 = 30 ( m )
  Chiều dài mảnh đất đó là:  (  30 + 16 ) : 2 = 23 ( m )
  Chiều rộng mảnh đất đó là :30 – 23 = 7 ( m )
                               Đáp số : chiều dài : 23 m / chiều rộng : 7 m
  Câu 3 :   Nửa chu vi mảnh đất là :240 : 2 = 120 ( m )
  Chiều dài mảnh đất đó là :( 120 + 20 ) : 2 = 70 ( m )
  Chiều rộng mảnh đất đó là :120 – 70 = 50 ( m )
  Diện tích mảnh đất đó là : 70 × 50 = 3500 ( m² )
                                    Đáp số : 3500 m²
  #kynakim

  Trả lời
 2. Câu 1 :                     Bài giải :
  Chiều rộng mảnh đất đó là :
             ( 60 – 16 ) : 2 = 22 ( m )
  Chiều dài mảnh đất đó là :
             60 – 22 = 38 ( m )
                            Đáp số : chiều rộng : 22 m
                                          chiều dài : 38m
  Câu 2 :                          Bài giải :
  Nửa chu vi mảnh đất đó là :
                     60 : 2 = 30 ( m )
  Chiều dài mảnh đất đó là :
                 (  30 + 16 ) : 2 = 23 ( m )
  Chiều rộng mảnh đất đó là :
                  30 – 23 = 7 ( m )
                               Đáp số : chiều dài : 23 m
                                             chiều rộng : 7 m
  Câu 3 :                     Bài giải :
   Nửa chu vi mảnh đất là :
               240 : 2 = 120 ( m )
  Chiều dài mảnh đất đó là :
                 ( 120 + 20 ) : 2 = 70 ( m )
  Chiều rộng mảnh đất đó là :
                  120 – 70 = 50 ( m )
  Diện tích mảnh đất đó là :
                 70 × 50 = 3500 ( m² )
                                    Đáp số : 3500 m²
  Xin hay nhất nếu có người trả lời

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới