Một xưởng sản xuất có số công nhân nam gấp 4 lần số công nhân nữ. Hỏi xưởng đó có bao nhiêu công nhân nam và công nhân nữ.

Một xưởng sản xuất có số công nhân nam gấp 4 lần số công nhân nữ. Hỏi xưởng đó có bao nhiêu công nhân nam và công nhân nữ. Biết rằng tổng số công nhân lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50?

2 bình luận về “Một xưởng sản xuất có số công nhân nam gấp 4 lần số công nhân nữ. Hỏi xưởng đó có bao nhiêu công nhân nam và công nhân nữ.”

 1. Ta có tổng số công nhân lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50 
  Mà tổng số phần là : 
  1 + 4 = 5
  => Số công nhân trong phân xưởng đó là : 45
  Số công nhân nữ trong một phân xưởng đó là :
  45 : 5 = 9 ( người )
  Số công nhân nam trong một phân xưởng đó là :
  45 – 9 = 36 ( người )
  Đáp số : 9 và 36 người
  $Ste$
   

  Trả lời
 2. $\text{Tổng số phần là:}$
  $\text{4 + 1 = 5 (phần)}$
  $\text{Tổng công nhân lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50 phải chia hết cho 5}$
  $\text{Nên: tổng số công nhân là 45}$
  $\text{Số công nhân nam là:}$
  $\text{45 : 5 × 4 = 36 (công nhân)}$
  $\text{Số công nhân nữ là:}$
  $\text{45 – 36 = 9 (công nhân)}$
  $\text{Đáp số: 36 công nhân nam; 9 công nhân nữ}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới