Tren ban do ti le 1:30000 con duong c d co do giai la 4cm tinh do giai con duong cd tren thuc te

Tren ban do ti le 1:30000 con duong c d co do giai la 4cm tinh do giai con duong cd tren thuc te

2 bình luận về “Tren ban do ti le 1:30000 con duong c d co do giai la 4cm tinh do giai con duong cd tren thuc te”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Độ dài thực con đường là:
  4:1/30000=4xx30000:1=120000 (cm)
  Đổi120000 cm=1200m=1,2km
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đề:  Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 30000 con đường cd có độ dài là 4cm. Tính độ dài con đường cd trên thực tế.
  Bài làm:
  Độ dài con đường cd trên thực tế:
  30000 xx 4 = 120000 (cm)
  Đổi 120000= 1200 (m)
  Đ/s: 1200m

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới