trung bình cộng của 4 số là 25. Trung bình cộng của 3 số đầu là 22, trung bình cộng của 3 số cuối bằng 20. Số thứ hai kém số

trung bình cộng của 4 số là 25. Trung bình cộng của 3 số đầu là 22, trung bình cộng của 3 số cuối bằng 20. Số thứ hai kém số thứ ba 8 đơn vị. Tìm 4 số đó.

2 bình luận về “trung bình cộng của 4 số là 25. Trung bình cộng của 3 số đầu là 22, trung bình cộng của 3 số cuối bằng 20. Số thứ hai kém số”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  trung bình cộng của 4 số là 25. Trung bình cộng của 3 số đầu là 22, trung bình cộng của 3 số cuối bằng 20. Số thứ hai kém số thứ ba 8 đơn vị. Tìm 4 số đó.
                                                           Giải:
  Tổng của 4 số là:
  25 $\times$ 4 = 100
  Tổng ba số đầu là:
  22 $\times$ 3 = 66
  Số cuối cùng là:
  100 – 66 = 34
  Tổng ba số cuối là:
  20 $\times$ 3 = 60
  Số thứ nhất là:
  100 – 60 = 40
  Tổng hai số giữa là:
  100 – 40 – 34 = 26
  Số thứ hai là:
  (26 – 8) : 2 = 9
  Số thứ ba là:
  26 – 9 = 17
  Bốn số đó là: 40, 9, 17, 34
  Đáp số: Số thứ nhất: 40
              Số thứ hai: 9
              Số thứ ba: 17
             Số thứ tư : 34

  Trả lời
 2. $\color{Red}{Lemon}$
  Tổng 4 số đó là:
  25xx4=100
  Tổng 3 số đầu là:
  3xx22=66
  Số cuối là:
  100-66=34
  Tổng 3 số cuối là:
  20xx3=60
  Số đầu là:
  100-60=40
  Tổng số thứ 2 và số thứ 3 là:
  100-40-34=26
  Số thứ 2 là:
  (26-8):2=9
  Số thứ 3 là:
  26-9=17
  Đáp số:
  I: 40
  II: 9
  III: 17
  IV: 34

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới