1. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Vẽ đường cao của tam giác ABC.

1. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Vẽ đường cao của tam giác ABC.

1 bình luận về “1. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Vẽ đường cao của tam giác ABC.”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới