1 quầy bán rau củ quả sau khi bán hết tất cả cuối ngày thu được 1770000đồng biết số vốn ban đầu là 1500000 đồng Hỏi quầy hàn

1 quầy bán rau củ quả sau khi bán hết tất cả cuối ngày thu được 1770000đồng biết số vốn ban đầu là 1500000 đồng Hỏi quầy hàng đó lãi được bao nhiêu %

1 bình luận về “1 quầy bán rau củ quả sau khi bán hết tất cả cuối ngày thu được 1770000đồng biết số vốn ban đầu là 1500000 đồng Hỏi quầy hàn”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
      Quầy đó lãi số tiền là :
      1770000 – 1500000 = 270000 ( đồng )
      Quầy đó lãi được số % là :
      270000 : 1500000 = 0,18
               0,18 = 18 %
                   Đáp số : 18 %

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới