4 người 5 ngày mỗi ngày ăn 2 bữa thì hết 18 kg gạo. hỏi 9 người 7 ngày mỗi ngày ăn 3 bữa thì hết bao nhiêu kg gạo?

4 người 5 ngày mỗi ngày ăn 2 bữa thì hết 18 kg gạo. hỏi 9 người 7 ngày mỗi ngày ăn 3 bữa thì hết bao nhiêu kg gạo?

2 bình luận về “4 người 5 ngày mỗi ngày ăn 2 bữa thì hết 18 kg gạo. hỏi 9 người 7 ngày mỗi ngày ăn 3 bữa thì hết bao nhiêu kg gạo?”

 1. 4 người ăn 1 ngày hết :
    18 : 2 = 9 ( kg)
  4 người ăn 5 ngày hết :
    9 × 5 = 45 ( kg )
  Nếu 9 người ăn 1 ngày thì hết :
    45 : 9 = 5 ( kg )
  Chín người ăn 7 ngày, mỗi ngày 1 bữa hết :
    5 × 7 = 35 ( kg )
          Đáp số  : 35 kg gạo

  $@Ptt212$

  Trả lời
 2. Answer
  Số kg gạo bốn người ăn trong một ngày hết là
          18 : 2 = 9 ( kg)  
  Số kg gạo bốn người ăn trong năm ngày hết là
          9 xx 5 = 45 ( kg )  
  9 người ăn trong một ngày thì hết ;à
          45 : 9 = 5 ( kg )  
    9 người ăn 7 ngày, mỗi ngày 1 bữa hết là
        5 xx 7 = 35 ( kg )
  Đáp số : 35 kg gạo
  @ Boiz  
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới