Bà của Nam ra cửa hàng bán trái cây mua 2 kg táo,mỗi kg có giá 60 000 đồng và 3 kg cam,mỗi kg có giá 30 000 đô

Bà của Nam ra cửa hàng bán trái cây mua 2 kg táo,mỗi kg có giá 60 000 đồng và 3 kg cam,mỗi kg có giá 30 000 đồng.Nhưng hôm ấy cửa hàng có chương trình giảm giá 15% cho tất cả các loại trái cây.Hỏi sau khi được giảm giá,bà của Nam phải trả bao nhiêu tiền?

2 bình luận về “Bà của Nam ra cửa hàng bán trái cây mua 2 kg táo,mỗi kg có giá 60 000 đồng và 3 kg cam,mỗi kg có giá 30 000 đô”

 1.  Một ki-lô-gam táo có giá là:
  60000x (100-15) :100=51000 (đồng)
  Một ki-lô-gam cam có giá là:
  30000 x (100-15) : 100=25500 (đồng) 
  Bà của Nam phải trả số tiền là :
   51000 x 2 + 25500 x 3=178500 (đồng)
  Đáp số : 178500 đồng

  Trả lời
 2. ki-lô-gam táo có giá: 60000x(100-15):100=51000(đồng)
  1 ki-lô-gam cam có giá:30000x(100-15):100=25500(đồng)
  Bà của Nam phải trả:
  51000×2 + 25500×3=178500(đồng)
  @lienlien55098
  @hoidap247
  Đừng quên cho mik ctrlhn, 5 sao và cảm ưn
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới