Khu đất hình chữ nhật có chiều dài 0,25hm và bằng 5/3 chiều rộng. Tính diện tích khu đất? người ta trồng bưởi cứ 10m2 trồng đ

Khu đất hình chữ nhật có chiều dài 0,25hm và bằng 5/3 chiều rộng. Tính diện tích khu đất? người ta trồng bưởi cứ 10m2 trồng được 4 cây bưởi . Hỏi trên khu đất đó trồng được bao nhiêu cây bưởi

2 bình luận về “Khu đất hình chữ nhật có chiều dài 0,25hm và bằng 5/3 chiều rộng. Tính diện tích khu đất? người ta trồng bưởi cứ 10m2 trồng đ”

 1. Giải đáp:
  0,25 hm = 25 m 
  chiều rộng :
  25 : 5 x 3  =  15 ( m )
  diện tích :
  25 x 15 = 375 ( m2 )
  đ/s : 375 m2
  trồng được số cây bưởi :
  375 : (10 ÷2) x 4 = 300 ( cây )
  đ/s : 300 cây
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng của khu đất là :
  0,25 : 5/3 = 0,15 (hm)
  Diện tích của khu đất là :
  0,25 xx 0,15 = 0,0375 (hm^2) = 375 m^2
  Số cây bưởi trên khu đất đó trồng được là :
  375 : 10 xx 4 = 150 (cây)
  Đáp số : 150 cây bưởi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới