Một đội thợ đã gặt xong 1,5ha diện tích cánh đồng trong ba ngày. Ngày đầu đội đã gặt được 30% diện tích đó. Ngày thứ hai gặt

Một đội thợ đã gặt xong 1,5ha diện tích cánh đồng trong ba ngày. Ngày đầu đội đã gặt được 30% diện tích đó. Ngày thứ hai gặt được 60% diện tích còn lại. Hỏi ngày thứ ba đội gặt được bao nhiêu héc-ta?

2 bình luận về “Một đội thợ đã gặt xong 1,5ha diện tích cánh đồng trong ba ngày. Ngày đầu đội đã gặt được 30% diện tích đó. Ngày thứ hai gặt”

 1. @ Oq
                                                   Bài giải
   Số héc – ta ngày thứ nhất đã gặt được tất cả là :
              1,5 : 100 x 30 = 0,45 ( ha )
  Diện tích còn lại chưa được gặt có tất cả là :
              1,5 – 0,45 = 1,05 ( ha )
  Số héc – ta ngày thứ hai đã gặt được tất cả là :
              1,05 : 100 x 60 = 0.63 ( ha )
  Số héc – ta ngày thứ ba đã gặt được tất cả là :
              1,5 – 0,45 – 0,63 =  0,42 ( ha )
                            Đáp số : …
  Chúc bạn học tốt 

  Trả lời
 2. Ngày đầu đội gặt được là:
  1,5:100×30=0,45(ha)
  Diện tích cần gặt còn lại là:
  1,5-0,45=1,05(ha)
  Ngày thứ hai đội gặt được là:
  1,05:100×60=0,63(ha)
  Ngày thứ ba đội gặt được là:
  1,5-0,45-0,63=0,42(ha)
  Đáp số:0,42ha

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới