Một kho chứa 320 kg gạo trong đó gạo tẻ chiếm 75% con lại gạo nếp. Tính số gạo mỗi loại

Một kho chứa 320 kg gạo trong đó gạo tẻ chiếm 75% con lại gạo nếp. Tính số gạo mỗi loại

2 bình luận về “Một kho chứa 320 kg gạo trong đó gạo tẻ chiếm 75% con lại gạo nếp. Tính số gạo mỗi loại”

 1. Số gạo tẻ trong kho đó là :
  320 xx 75% = 240 (  kg  )
  Số gạo nếp trong kho đó là :
  320 – 240 = 80 (  kg  )
  Đáp số : Gạo tẻ : 240  kg gạo ; Gạo nếp :  80  kg gạo 

  Trả lời
 2. bài làm
   số phần trăm mà gạo nếp chiếm là :
  100%-75%=25%
   số gạo nếp là:
    320×75:100=240 (kg)
   số gạo tẻ là:
    320×25:100=80 (kg)
      đáp số: gạo nếp 240 kg
                    gạo tẻ 80 kg
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới