Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5 m2, chiều rộng 9,5 m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5 m2, chiều rộng 9,5 m. Tính chu vi mảnh đất đó.

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5 m2, chiều rộng 9,5 m. Tính chu vi mảnh đất đó.”

 1. Giải đáp:
   53m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là : 
  161,5:9,5=17(m) 
  Chu vi của mảnh đất hình chữ nhất là : 
  (9,5+17)xx2=53(m) 
  Đáp số : 53m

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
        Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:
                161,5 : 9,5 = 17 ( m )
            Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
                  ( 17 + 9,5) x 2 = 53 ( m )
                                        Đáp số : 53m    

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới