một mảnh vườn hcn có chu vi là 152m. chiều rộng bằng 60% chiều dài a) Tính diện tích mảnh vườn đó b) Người ta sử dụng 8% diệ

một mảnh vườn hcn có chu vi là 152m. chiều rộng bằng 60% chiều dài
a) Tính diện tích mảnh vườn đó
b) Người ta sử dụng 8% diện tích mảnh vườn làm lối đi . Tính diện tích làm lối đi

2 bình luận về “một mảnh vườn hcn có chu vi là 152m. chiều rộng bằng 60% chiều dài a) Tính diện tích mảnh vườn đó b) Người ta sử dụng 8% diệ”

 1.               giải
  nưa chu vi mảnh vườn là:
         152 ÷ 2 = 76 m
  60% = 3/5
   giá trị một phần là:
           76 ÷ ( 3+ 5 ) = 9,5 m
   chiều rộng mảnh vườn là:
            9,5 × 3 = 28,5 m
   chiều rộng mảnh vườn là:
           9,5 × 5 = 47,5 m
   diện tích mảnh vườn đó là; 
             28,5 × 47,5=1353.75 m²
   diện tích làm lối đi là:
             1353,75 ÷ 100 ×8 =  108,3 m²
                    đáp số:………..
   chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. Nửa chu vi là:
  152 : 2 = 76
  Ta có: 60% = 60/100 = 3/5
  Như vậy chiều rộng bằng 3/5 chiều dài
  Ta có sơ đồ:
  Chiều rộng: |—–|—–|—–|
  Chiều dài:    |—–|—–|—–|—–|—–|     tổng 76 m
  Tổng số phần bằng nhau là:
  3+ 5 = 8 ( phần)
  Chiều rộng mảnh vườn là:
  76 : 8 x 3 = 28,5 (m)
  Chiều dài mảnh vườn là:
  76 -28,5 = 47,5 (m)
  Diện tích mảnh vườn là:
  28,5 x 47,5 =  1353,75 (m²)
  b) Diện tích làm lối đi là:
  1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m²)
                              Đáp số: Diện tích mảnh vườn : 1353,75 m²
                                           Diện tích lối đi : 108,3 m²
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới