Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng và có chu vi là 400m. Giữa vườn người ta đào một cái ao chiếm 15

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng và có chu vi là 400m. Giữa vườn người ta đào một cái ao chiếm 15 % diện tích cả vườn. Tính diện tích phần đất còn lại là bao nhiêu mét vuông ?

2 bình luận về “Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng và có chu vi là 400m. Giữa vườn người ta đào một cái ao chiếm 15”

 1. Giải đáp : 8160 m²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:
        400 ÷ 2 = 200 (m)
  Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:
        200 ÷ ( 3 + 2 ) × 3 = 120 (m)
  Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:
         200 – 120 = 80 (m)
  Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:
          120 × 80 = 9600 (m²)
  Diện tích cái ao là:
          9600 ÷ 100 × 15 = 1440 (m²)
  Diện tích phần đất còn lại là:
          9600 – 1440 = 8160 (m²)
                  Đáp số : 8160 m²
   

  Trả lời
 2.                     giải
  nửa chu vi mảnh vườn là
            400 : 2 = 200 m
   ta có sơ đồ :
   CD  /___/___/___/
  CR   /___/___/        200
   giá trị một phần là
         200 ÷ (3 +2 ) = 40 ( m )
   chiều dài mảnh vườn là
                40 × 3 = 120 ( m)
   chiều rộng mảnh vườn là
                40 × 2 = 80 (m )
   diện tích mảnh vườn là
              120 × 80  =    9600 (m²)
  cái ao có số m² là
            9600 ÷ 100 × 15% = 1440 ( m2)
   diện tích còn lại là
            9600 – 1440 =    8160 ( m²)
                 đáp số : ……….
   chúc bạn học tốt ạ
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới