Một ô tô đi từ A lúc 12 giờ 45 phutst và đến B lúc 17 giờ 35 phút. Dọc đường ô tô đó nghỉ 1 giờ 5 phút. Hãy tính vận tốc của

Một ô tô đi từ A lúc 12 giờ 45 phutst và đến B lúc 17 giờ 35 phút. Dọc đường ô tô đó nghỉ 1 giờ 5 phút. Hãy tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường AB dài 170km.

2 bình luận về “Một ô tô đi từ A lúc 12 giờ 45 phutst và đến B lúc 17 giờ 35 phút. Dọc đường ô tô đó nghỉ 1 giờ 5 phút. Hãy tính vận tốc của”

 1.                                Giải 
  Thời gian ô tô đi hết là:
          $17h35-12h45-1h05=3h45$
  Đổi $3h45=225p=3,75h$
  Vận tốc của ô tô đó là:
              $170:3,75=45,333….(km/h)$
                  Đáp số$:45,333….km/h$

  Trả lời
 2. Giải đáp: 45,34 km/giờ
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian ô tô chạy là:
                17 giờ 35 phút – 12 giờ 45 phút – 1 giờ 5 phút =3 giờ 45 phút 
  Đổi: 4 giờ 45 phút =3,75 giờ
  Vận tốc của ô tô đó là:
                170: 3,75 ~~ 45,34 ( km/giờ )
                Đáp số: 45,34 km/giờ
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận