mua một kg cam cam hết 30000 .Nếu mua 4,5 kg cam từng loại thì hết số tiền là ?

mua một kg cam cam hết 30000 .Nếu mua 4,5 kg cam từng loại thì hết số tiền là
?

2 bình luận về “mua một kg cam cam hết 30000 .Nếu mua 4,5 kg cam từng loại thì hết số tiền là ?”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới