52ha < hay > 90000m²?

52ha < hay > 90000m²?

2 bình luận về “52ha < hay > 90000m²?”

 1. Giải đáp : 52ha > 90000m^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  52ha … 90000m^2
  Ta có : 52ha = 52 xx 10000 = 520000m^2
  Vì 520000m^2 > 90000m^2
  -> 52ha > 90000m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới