Bài 1 một cái chậu trồng cây có miệng chậu hình vuông, chu vi hình vuông cạnh là 104 . diện tích miếng chậu Bài 2

Bài 1 một cái chậu trồng cây có miệng chậu hình vuông, chu vi hình vuông cạnh là 104 . diện tích miếng chậu

Bài 2 một khu đất hình vuông có chu vi 92 m

a tính diện tích khu đất đó

b người ta dùng 1/23 diện tích khu đất đó để trồng hoa. tính diện tích phần trồng hoa

2 bình luận về “Bài 1 một cái chậu trồng cây có miệng chậu hình vuông, chu vi hình vuông cạnh là 104 . diện tích miếng chậu Bài 2”

 1. 1                giải
  cạnh hình vuông miếng chậu là :
        104 ÷ 4 = 26 m
   diện tích miếng chậu là
    26 × 26 = 676 m²
         đáp số 676 m²
  2                   giải
  cạnh của khu đất là :
        92 ÷ 4 = 23 ( m)
  diện tích khu đất là
       23 × 23 = 529 ( m² )
  diện tích trồng hoa là :
         529 ÷ 23 × 1= 23 (m²)
             đáp số :………

  Trả lời
 2. Bài 1 :
  Độ dài của 1 cạnh chậu là :
  104 : 4 = 26 ( đơn vị đo )
  Diện tích của chậu hoa là :
  26 $\times$ 26 = 676 ( $m^{2}$ )
  Bài 2 :
  Độ dài 1 cạnh khu đất là :
  92 : 4 = 23 ( m )
  Diện tích khu đất là :
  23 $\times$ 23 = 529 ( $m^{2}$ )
  Diện tích trồng hoa là :
  529 $\times$ $\dfrac{1}{23}$ = 23 ( $m^{2}$ )
  Đáp số :

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới