Một hình chữ nhật có chu vi bằng 99,4dm. Nếu tăng chiều rộng thêm 8,5dm và giảm chiều dài đi 4,2dm thì nó trở thành hình v

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 99,4dm. Nếu tăng chiều rộng thêm 8,5dm và giảm chiều dài đi 4,2dm thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhạt đã cho.

2 bình luận về “Một hình chữ nhật có chu vi bằng 99,4dm. Nếu tăng chiều rộng thêm 8,5dm và giảm chiều dài đi 4,2dm thì nó trở thành hình v”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài hơn chiều rộng là:
  8,5 + 4,2 = 12,7 ( dm )
  Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:
  99,4 : 2 = 49,7 ( dm )
  Chiều dài hình chữ nhật đó là :
  ( 49,7 + 12,7 ) : 2 = 31,2 ( dm )
  Chiều rộng hình chữ nhật đó là :
  ( 49,7 – 12,7 ) : 2 = 18,5 ( dm
  Diện tích hình chữ nhật đó là :
  31,2 x 18,5 = 577,2 ( dm2 )
  ĐS : 577,2 dm2

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài hơn chiều rộng là :
  8,5 + 4,2 = 12,7 (dm)   
  Nửa chu vi hình chữ nhật là :
  99,4 : 2 = 49,7 (dm)   
  Chiều dài hình chữ nhật là :
    (49,7+12,7):2 = 31,2 (dm)   
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
    49,7-31,2 =  = 18,5 (dm)   
  Diện tích hình chữ nhật là :
    18,5 xx 31,2= 577,2 (dm^2)   
  Đáp số :……
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới