một thửa ruộng HCN có CD 600 m,CR bằng một nữa CD. A) hỏi DT thửa ruộng đó được bao nhiêu héc – ta? B) người t

một thửa ruộng HCN có CD 600 m,CR bằng một nữa CD.

A) hỏi DT thửa ruộng đó được bao nhiêu héc – ta?

B) người ta cấy lúa trên thửa ruộng biết rằng cứ 100 m vuông thu hoạch được 60 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc.

2 bình luận về “một thửa ruộng HCN có CD 600 m,CR bằng một nữa CD. A) hỏi DT thửa ruộng đó được bao nhiêu héc – ta? B) người t”

 1. Bài giải:
  a)Chiều rộng thửa ruộng là:
  600:2=300(m)
  Diện tích thửa là:
  300×600=180000(m2)
  180000m2=18 ha
  b)Trên thửa ruộng đó người ta thu được số thóc là:
  180000:100×60=108000(kg)
  Đổi: 108000 kg=108 tấn
  Đáp số: a)18 ha
               b) 108 tấn thóc

  Trả lời
 2. _ Bài_ giải_:
  A) Chiều rộng của một thửa ruộng hình chữ nhật là:
  600 : 2 = 300 ( m )
  Diện tích của một thửa ruộng hình chữ nhật là:
  600 × 300 = 180000 (m2)
  Đổi 180000 m2 = 18 hm
  B) Trên thửa ruộng đó thu hoạch được số tấn thóc là:
  180000 : 100 × 60 = 108000 ( kg)
  Đáp số: a) 18 hm
  : b) 108000 kg thóc
  Chúc em học vui vẻ nhé!!!
  @haiha2k11

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới