Tính bằng cách thuận tiện nhất 0,123×5+0,123:0,25+0123

Tính bằng cách thuận tiện nhất

0,123×5+0,123:0,25+0123

2 bình luận về “Tính bằng cách thuận tiện nhất 0,123×5+0,123:0,25+0123”

 1. 0,123 xx 5 + 0,123 : 0,25 + 0,123
  = 0,123 xx 5 + 0,123 : 1/4 + 0,123 xx 1
  = 0,123 xx 5 + 0,123 xx 4 + 0,123 xx 1
  = 0,123 xx ( 5 + 4 + 1 )
  = 0,123 xx 10
  = 1,23
  Vậy đáp án là 1,23
  $\text{@TuyetNhye}$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  0,123 xx 5 + 0,123 : 0,25 + 0,123
  = 0,123 xx 5 + 0,123 xx 4 + 0,123
  = 0,123 xx ( 5 + 4 + 1 )
  = 0,123 xx 10
  = 1,23 
  => Vậy đáp án là 1,23

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới