2 xe ô tô khởi hành cũng 1 lúc từ 2 địa điểm A và B : Xe thứ nhất đi từ A đến B, xe thứ hai đi từ B đến A. Sau 1h30p chúng c

2 xe ô tô khởi hành cũng 1 lúc từ 2 địa điểm A và B : Xe thứ nhất đi từ A đến B, xe thứ hai đi từ B đến A. Sau 1h30p chúng còn cách nhau 108km. Tính quãng đường AB biết rằng xe thứ nhất đi cả quãng đường AB hết 6h, xe thứ hai đi cả quãng đường AB hết 5h
Giúp mình vớiiiii

1 bình luận về “2 xe ô tô khởi hành cũng 1 lúc từ 2 địa điểm A và B : Xe thứ nhất đi từ A đến B, xe thứ hai đi từ B đến A. Sau 1h30p chúng c”

 1. Giải đáp:240 km
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  rong một giờ , xe thứ nhất đi được 16quãng đường AB , xe thứ hai đi được 15quãng đường BA.
  Trong 1 giờ cả hai xe đi được :
  16+15=1130( quãng đường AB )
  Trong 1 giờ 30 phút cả hai xe đi được :
  1130.32=1120 ( quãng đường AB )
  Còn lại : 1−1120=920( quãng đường AB hay 108 km )
  Vậy quãng đường AB dài :
  108:920=240( km )

  Trả lời

Viết một bình luận