(x-3) chia hết cho (x-7) Giúp mình với!

(x-3) chia hết cho (x-7)
Giúp mình với!

1 bình luận về “(x-3) chia hết cho (x-7) Giúp mình với!”

Viết một bình luận