`A=1+3+3^2+3^4+…+3^2020` tính tổng

`A=1+3+3^2+3^4+…+3^2020`
tính tổng

2 bình luận về “`A=1+3+3^2+3^4+…+3^2020` tính tổng”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A=1+3+3^2+3^3+3^4+…+3^2020          (1)
  3.A=3.(1+3+3^2+3^3+3^4+…+3^2020)
  3.A=3.1+3.3+3.3^2+3.3^3+3.3^4+…+3.3^2020
  3.A=3+3^2+3^3+3^4+3^5+…+3^2021                   (2)
  Lấy (2)-(1) ta được :
  3.A-A=(3+3^2+3^3+3^4+3^5+…+3^2020+3^2021)
  -(1+3+3^2+3^3+3^4+3^5+….+3^2020)
  2.A=3^2021-1
  A=(3^2021-1)/2

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   A=1+3+3^2+3^3+…+3^2020
  3A=3+3^2+3^3+3^4+…+3^2021
  3A-A=(3+3^2+3^3+3^4+…+3^2021)-(1+3+3^2+3^3+…+3^2020)
  2A=3^2021-1
  A=3^2021-1:2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới