áp dụng tính chất chia hết của một tổng , hãy tìm x thuộc tập hợp { 12;19; 45 ;70 } sao cho x _ 6 chia hết cho 3

áp dụng tính chất chia hết của một tổng , hãy tìm x thuộc tập hợp { 12;19; 45 ;70 } sao cho x _ 6 chia hết cho 3

2 bình luận về “áp dụng tính chất chia hết của một tổng , hãy tìm x thuộc tập hợp { 12;19; 45 ;70 } sao cho x _ 6 chia hết cho 3”

 1. Để $x$ $-$ $6$ $\vdots$ $3$ thì  $\begin{cases} x \vdots3\\6\vdots3\end{cases}$
  Trong tập hợp các số $12$, $19$, $45$, $70$ thì các số $\vdots$ $3$ là: $12$ ( $12$ ÷$3$ $=$ $4$ ); 
  $45$ ( $45$ ÷$3$ $=$ $15$ ).
  Vậy $x$ ∈ { $15$; $45$ }
  #nocopy
  #chucbenhoctot:>>>
   

  Trả lời
 2. Giải
  Vì {(x-6 \vdots 3),(6 \vdots 3):} => x \vdots 3
  Mà x in {12 ; 19 ; 45 ;70}
  Trong các số 12;19;45;70 , số chia hết cho 3 là 12 và 45
  Vậy x in {12;45} 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới