Cho 15 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm,chúng tạo thành bao nhiêu góc? Nhanh được không ạ,mình cảm ơn

Cho 15 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm,chúng tạo thành bao nhiêu góc?
Nhanh được không ạ,mình cảm ơn

2 bình luận về “Cho 15 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm,chúng tạo thành bao nhiêu góc? Nhanh được không ạ,mình cảm ơn”

Viết một bình luận